رفتم که رفتم


ღمـــــــــــخـــــــــــاطـــــــــــب خـــــــــــاص نـــــدارمღ

در درون همسرتان چه خبر است؟

روانشناسی | در درون همسرتان چه خبر است؟ هر چه بیشتر با دنیای درونی همسرتان آشنا باشید، روابط شما راضی کننده تر و عمیق تر خواهد شد . . .
 

آنچه خانم ها باید بدانند:

 • مردان این روزگار از زنان خود چیزی بیش از یک کدبانوی خانه دار و مراقبت از فرزندانشان انتظار دارند. مردها از زنان می خواهند در زمینه های عاطفی و احساسی از آنها حمایت کنند.
 • زن عاقل از تلاش های شوهرش برای راضی کردن او قدردانی می کند.
 • وقتی مرد، خشمگین و ناراحت یا رنجیده است، مجاب کردن او با بحث و گفت وگو، بی مورد است.
 • وقتی مردی مرتبا از علاقه زنش به خود مطلع شود، سالم و قدرتمند باقی می ماند.
 • واکنش های صمیمی زن و ابراز تشکر او از همسرش همچون آینه ای است که تصویری درخشان را منعکس می سازد.
 • در چرخه صمیمیت؛ نزدیک شدن، دور شدن، دوباره نزدیک شدن و فاصله دوباره، عشق را محکمتر می کند.
 • از نشانه های بیرون آمدن از مرحله تنهایی مرد، گرفتن دست همسرش و همچنین صحبت کردن با اوست.
 • مرد زمانی احساس علاقه می کند که زنش از کارهای او تشکر کند.
 • اگر می خواهید همسرتان اصلا ح شود، او را همان طور که هست، بپذیرید.
 • به اشتباه گمان می کنیم همسرمان باید مانند ما بیندیشد و احساس کند.
 • پند و اندرز و راه نشان دادن به مرد تنها در صورتی می تواند مفید باشد که مرد مستقیما این را از همسرش بخواهد.
 • بزرگترین اشتباه زن در رابطه زناشویی این است که نیازهایش را به همسرش اطلاع ندهد.
 • زنان احساس مقاومت همسرشان را در کمک کردن، اشتباه ارزیابی می کنند. وابستگی بیش از اندازه به همسر هرگز درســت نیست.
 • مــــردها می خواهنــد تمجیــــد و تحسیـــن شوند.
 • بیشتر زنهــا متوجه نیستند که بی اعتمادی آنها نسبت به همسرشان تا چه اندازه آنها را رنج می دهد.
 • خواسته هایتان را از رابطه خود با همسر مطرح کنید و این تصور را نداشته باشید که همسرتان از آنچه در ذهن شما می گذرد، آگاه است.
 • اگر در برابر احساسات همسرتان مقاومت کنید، احتمالا در برابر این احساسات در درون خود مقاومت می کنید.
 • بهتر است هیچ وقت نگویید من مخالفم، بلکه بگویید: «من فکر می کنم... به نظر من...»
 • زنان با درک نیازهای عاطفی همسرشان، می توانند از منبع نارضایتی او آگاهی بیشتری به دست آورند.
 • سه نشانه تنش در مردها عبارت است از: پس کشیدن، غر و لند کردن و سکوت.
 • بیشتر مردها همسران خنده رو را دوست دارند.

| |